Akademia Młodego Waltornisty

Treść
Menu
News
Jesteś tutaj:   Home > 19.06. Koncert AMW

19.06. Koncert AMW

 

Akademia Młodego Waltornisty

Ta część Festiwalu jest kontynuacją dotychczasowych edycji AMW w latach 2012 i 2014.

 

Koncert AMW odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach w dniu 19 czerwca 2016.

W części koncertowej mogą brać udział dzieci i młodzież (nie starsza niż urodzone w 2000 roku) ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz nie objęte systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna) zawierające się w tych samych ramach wiekowych.

Opłata wpisowa za udział w części festiwalowej AMW wynosi 30 PLN. W przypadku uczestnictwa w obydwu dniach imprezy (konkurs+festiwal), opłata wynosi 50 PLN.

Organizatorzy Festiwalu zapraszają do udziału w koncercie AMW solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp.). Na zakończenie planowany jest występ Chóru Waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu. Udział w chórze waltorni jest obowiązkowy.


Występ solowy czy w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w festiwalu. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.

Prezentacje koncertowe uczestników (nie konkursowe) odbędą się w trzech grupach
wiekowych:

  • I grupa – dla urodzonych w latach 2006 i później
  • II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2005
  • III grupa – dla urodzonych w latach 2000-2002.

Program :

  • I grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut,
  • II grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut,
  • III grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut.

W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów występów solowych.

Uczestnicy AMW występują z własnym akompaniatorem lub z akompaniatorem dyżurnym zapewnionym przez Organizatorów. Opłata za akompaniatora dyżurnego wynosi 30 PLN.

Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.waltornia.pl do dnia 5.06.2016.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki.

Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.

Zgłoszenie do Festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 15 kwietnia 2016.

Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności.« wstecz  |   top  |   dalej »
Treść
Menu
News
Treść
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj się