Regulamin

Treść
Menu
News
Jesteś tutaj:   Home > Regulamin AMW 2016

Regulamin AMW 2016

Akademia Młodego Waltornisty

 1. Festiwal III Akademia Młodego Waltornisty (zwana dalej AMW) odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach w dniach 18 i 19 czerwca 2016.
 2. Organizatorami AMW są:
  - Centrum Edukacji Artystycznej,
  - Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im.   K. Szymanowskiego
    w Katowicach,
  - portal internetowy waltornia.pl,
  - Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach,
  - Fundacja Młoda Muzyka Śląska.
 3. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
  - 18 czerwca 2016 (sobota) – Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista
  - 19 czerwca 2016 (niedziela) – część koncertowa
 4. Zasady Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, który odbędzie się w ramach AMW określa osobny regulamin.
 5. W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież (nie starsza niż urodzone w 2000 roku) ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 6. Opłata wpisowa za udział w obydwu dniach Festiwalu wynosi 50 PLN.
  W przypadku uczestnictwa w jednym dniu imprezy (konkurs lub część koncertowa), opłata wynosi 30 PLN
 7. Opłatę wpisową należy uiścić do dnia 20 maja 2016 na konto:

  Fundacja Młoda Muzyka Śląska
  Bank PKO BP
  04 1020 2313 0000 3402 0116 8376.

  W tytule przelewu prosimy dopisać: AMW 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika.
 8. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie solistów a w części koncertowej solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp.). Na zakończenie planowany jest występ chóru waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu.

  Udział w chórze waltorni jest obowiązkowy.
 9. Występ solowy czy w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w części koncertowej – istnieje możliwość uczestniczenia tylko w chórze waltorni.
 10. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.
 11. Prezentacje koncertowe (nie konkursowe) odbędą się w trzech grupach wiekowych:
  - I grupa – dla urodzonych w latach 2006 i później,
  - II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2005,
  - III grupa – dla urodzonych w latach 2000-2002.
 12. Program:
  - I grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może
    przekroczyć 3 minut,
  - II grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może
    przekroczyć 5 minut,
  - III grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może
    przekroczyć 7 minut.
 13. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów występów solowych.
 14. Uczestnicy części koncertowej występują z własnym akompaniatorem lub z akompaniatorem dyżurnym zapewnionym przez Organizatorów. Opłata za akompaniatora dyżurnego wynosi 30 PLN i zawiera jedną próbę do 10 minut i występ estradowy.
 15. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 16. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl do dnia 5.06.2016.
 17. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki.
 18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia pod opieką osoby pełnoletniej.
 19. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.
 20. Zgłoszenie do Festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 15 kwietnia 2016.

  Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Festiwalu i jego przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora.
 21. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl.
 22. Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności.

 

Kliknij, aby pobrać Regulamin AMW 2016« wstecz  |   top  |   dalej »
Treść
Menu
News
Treść
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj się