Regulamin konkursu

Treść
Menu
News
Jesteś tutaj:   Home > Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

Akademia Młodego Waltornisty

 1. Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (zwany dalej Konkursem) odbędzie się 18 czerwca 2016 w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach w ramach III Akademii Młodego Waltornisty (zwanej dalej AMW).
 2. Organizatorami Konkursu są:
  - Centrum Edukacji Artystycznej,
  - portal internetowy waltornia.pl,
  - Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach,
  - Fundacja Młoda Muzyka Śląska.

 3. Celem Konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  - stworzenie możliwości prezentacji umiejętności gry uczniów oraz zachęcanie ich do kształcenia muzycznego,
  - konfrontację poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
  - merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli,
  - popularyzację waltorni wśród dzieci i młodzieży,
 4. W Konkursie mogą brać udział soliści - dzieci i młodzież (nie starsza niż urodzone w 2000 roku) ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 5. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych:
  - I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2006 i później,
  - II grupa dla uczestników urodzonych w latach 2003-2005,
  - III grupa dla uczestników urodzonych w latach 2000-2002.
 6. Uczestnicy Konkursu wykonują następujący program :
  - I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu do 5 minut,
  - II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 5 -8 minut,
  - III grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 8-10 minut.
 7. W skład Jury wchodzą nauczyciele uczniów biorących udział w Konkursie. Nadzór merytoryczny nad pracą Jury sprawuje Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracę Jury Konkursu określa osobny dokument.
 8. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem lub z akompaniatorem dyżurnym zapewnionym przez Organizatorów. Opłata za akompaniatora dyżurnego wynosi 30 PLN i zawiera jedną próbę do 15 minut i występ estradowy.
 9. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.
 10. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 15 kwietnia 2016.
 11. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu i jego przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora Konkursu oraz AMW.
 12. Opłatę wpisową należy uiścić do dnia 20 maja 2016 na konto:

  Fundacja Młoda Muzyka Śląska
  Bank PKO BP
  04 1020 2313 0000 3402 0116 8376.

  W tytule przelewu prosimy dopisać: AMW 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika.
 13. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatorów. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl do dnia 5 czerwca 2016.
 14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 

Kliknij, aby pobrać Regulamin Konkursu Młody Waltornista

Kliknij, aby pobrać Regulamin pracy Jury



« wstecz  |   top  |   dalej »
Treść
Menu
News
Treść
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj się